School Under Journal

Nastavni metod:
Časovi u grupama uvijek započinju drustvenom interakcijom, gdje učenici imaju
priliku da to kroz usmeno izrazavanje kazu kako su proveli sedmicu, da čestitaju
jedni drugima rođenda, otpjevaju rođendansku pjesmu, kažu nešto o sebi,
ukoliko se bave sportom ili muzikom da ispricaju iskustvo usko vezano za
aktivnost.
Časovi sadrze 4 vazne komponente bitne za učenje jezika, a to su: slušanje,
pričanje, čitanje i pisanje. Aktivnosti su raznolike i traju u prosjeku 10 do 15
minuta, što na kraju čini 60 minuta. Mini – lekcije su napravljene prema
individualnim potrebama, ali tako da svako dijete ima neki benefit od lekcije. 
Među učenicima postoje razlike ne samo u godinama starosti, nego i u
poznavanju maternjeg jezika. Ponekad kombinujemo 2 ili 3 predmeta npr. jezik i
muzička kulura, jezik i poznavanje prirode, jezik i umjetnost.
Učenici kroz recitatorske, muzičke i likovne illustrative tako uce i jezik a uz to
obiljezavaju vazne drzavne praznike, Dan drzavnosti BiH, Dan Nezavisnoti, Dan
Zena, Novu Godinu i ucestvuju u godisnjoj manifestaciji ‘Skup BH skola u UK’.
Pokusavamo da izdvojimo 5 do 10 minuta za ucenje kroz igru npr. Brzalice, „I
spy“, na nasem jezku, kvizovi, slagalice koje su kreativnog karaktera. Učenici
veoma uživaju u ovakvim sadržajima.
Program koji se koristi je nadopuna prethodnih programa, (osmišljenih upravo za
ovu svrhu) uz nove teme i sadržaje, koji se često prilagođavaju toku same
nastave, i modificaraju po onome što je učenicima potrebno kada je riječ o boljoj
i tačnijoj upotrebi bosanskog jezika.  
Ono što se pokazalo jednim od najboljih načinom suradnje sa njima i rada koji ih
motivira, jeste čitanje tekstova na bosanskom jeziku, prevođenje onoga što im
je poznato, te izdvajanje nepoznatih riječi, koje potom upotrebljavamo u
rečenicama i slobodnom izrazu. 
Osim toga, treba istaknuti da su veoma vrijedni kada je riječ o pripremama za
priredbe i ostala događanja gdje se od njih traži nastup, recitiranje i pjevanje
pjesmica i slicno, tako da učenici pokazuju veliki entuzijazam kada su u pitanju
pripreme za priredbe. Veoma nas raduje kada učenici izraze želju da učestvuje u
solo muzičkim točkama i da predstave publici svoje talente. 
Učenik Dino Pašić je bio uistinu inspirisan (za vrijeme razgovara i vježbi
pismenog izražavanja na času) da se orginalno izrazi po pitanju svog identiteta
kao Bosanca i Engleza; kao rezultat njegova pjesma “Jesam li Britanac ili sam
Bosanac” je izazvala veliki uspjeh na manifestaciji povodom Dana Nezavisnosti.
Ovo samo govori u prilog činjenici koliko je važno ohrabriti kreativno izražavanje
učenika u školi u okvirima njihovih individualnih interesovanja i talenata.    
U principu, veoma smo zadovoljni prisustvom učenika; njihova pristojnost i
ljubaznost uveliko olakšavaju rad koji se obavlja online. 
Na kraju nastave ucenici imaju priliku da kažu u čemu su uživali u toku nastave,
a šta bi voljeli da je bilo drugacije.

Svake sedmice nakon nastave, roditelji primaju e-mail u kojem mogu da
pročitaju kratki osvrt na nastavu, te nastavne jedinice koje su predjene. Isto
tako, tu su kratke obavijesti o nastavnim jedinicama u planu za sljedeću
sedmicu, te tekstove za čitanje za domaću zadaću. 

Ucitelji BH skole London